ورود کاربر

خلاصه آمار سایت

خانه

محــــاسبه اقســاط تسهیــلات مســکن

میزان اقساط وام مسکن یکی دیگر از سرویس هایی است که  در اختیار آپارتمان نشینان عزیز قرار داده ایم. برای محاسبه نرخ اقساط وام مسکن مراحل زیر را دنبال نمایید:
1 - نرخ سود وام  را از جداول زیر تعیین نمایید. این سود براساس وامی که از بانک دریافت می نمایید متغیر می باشد و نیاز است تا از بانکی که وام دریافت کرده اید استعلام شود.
2- مرحله بعد تعیین این است که آیا بازپرداخت به روش پلکانی است یا ساده؟
3- پس از تعیین نوع وام براساس دو مرحله قبل، تنها کار باقیمانده این است که این اعداد و مبلغ خود وام را در ماشین حساب زیر گذارده و ادامه مراحل را با کمک آن طی نمایید.

حداقل نرخ سود مورد انتظار در عقود مشارکتی                                                                   

ردیف

شرح

حداقل نرخ سود مورد انتظار بانک در سال 1391

1

مشارکت مدنی با سپرده از محل حساب صندوق پس انداز مسکن ، صندوق پس انداز ساخت مسکن )

 

18%

2

 مشارکت مدنی با سپرده از محل حساب پس انداز مسکن جوانان

17%

3

مشارکت مدنی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

19%

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

نرخ سود تسهیلات در عقود غیر مشارکتی                                                                     

ردیف

شرح

نرخ سود تسهیلات

تا سررسید 2 سال

برای سر رسید بیشتر از 2 سال

1

تسهیلات خرید مسکن (از محل حساب صندوق پس انداز مسکن)

 

13%

13%

2

تسهیلات خرید مسکن (از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن)

 

14%

15%

3

تسهیلات خرید مسکن (از محل حساب پس انداز مسکن جوانان)

 

13%

13%

4

فروش اقساطی واگذاری سهم الشرکه – با سپرده ( از محل حساب صندوق پس انداز مسکن و صندوق پس انداز ساخت مسکن)

 

13%

13%

5

فروش اقساطی واگذاری سهم الشرکه – با سپرده ( از محل حساب پس انداز مسکن جوانان)

13%

13%

6

تسهیلات جعاله (اعم از بدون سپرده و با سپرده)

 

14%

15%

7

تسهیلات فروش اقساطی (تسهیلات خرید کالای با دوام ، خرید خودرو و واگذاری سهم الشرکه بدون سپرده و ... )

 

14%

15%

 

 

   
 
 
 
     
 
   
 
ماشین حساب محاسبه اقساط وام