ورود کاربر

خلاصه آمار سایت

خانه

پاسخ به ابهامات وام ۳۵ و ۵۰ میلیونی مسکن

پاسخ به ابهامات وام ۳۵ و ۵۰ میلیونی مسکن

افزایش سقف تسهیلات صرفاً مربوط به تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن می باشد و پرداخت توام تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم با تسهیلات مهر درحال حاضر امکان پذیر نیست.
بخشنامه شورای پول و اعتبار در خصوص افزایش وام مسکن هفته گذشته ابلاغ و از شنبه هفته جاری اجرایی شده است.

با این حال متقاضیان وام ۳۵ میلیون تومانی مسکن و همچنین وام ۵۰ میلیونی که مخصوص زوجهای جوان تازه ازدواج کرده اند، همچنان سئوالات زیادی در ذهن خود دارند که جزییات استفاده از این وام ها چیست.

بر همین اساس،  با جمع آوری مهمترین سئوالات و پاسخ کارشناسان بانک مسکن، سعی شده ابهامات به وجود آمده برطرف شود.

در ادامه سئوالات مردم و پاسخ های مربوطه می آید:

شرایط ضامن این تسهیلات چگونه است؟

ترهین پلاک خریداری شده و قراردادهای تنظیمی وضوابط و مقررات بانک در این خصوص وارائه مدارکی مبنی بر توانایی بازپرداخت اقساط

میزان اقساط تسهیلات ۳۵۰ و۵۰۰ میلیون ریالی به چه صورت می باشد؟

بازپرداخت تسهیلات به سه روش ساده،پلکانی ساده و پلکانی دوره ای امکان پذیر می باشد.
در روش ساده میزان اقساط بیش از دو روش بعدی لیکن سود کل پرداختی به بانک کمتر می باشد.
درروش پلکانی سالانه،هر سال اقساط ماهیانه با ضریب۵درصد افزایش می یابدو درروش پلکانی دوره ای اقساط طی سه دوره تعیین میگردد.

500.000.000

  350.000.000

سقف تسهیلات

حدود7.550.000

حدود5.300.000

اقساط به روش ساده

حدود6.200.000

حدود4.350.000

اقساط به روش پلکانی سالانه-سال اول

نرخ سود تسهیلات حداکثر ۱۵درصد می باشد ومدت بازپرداخت تسهیلات حداکثر۱۲ سال می باشد.

چطور می توانیم اوراق تهیه کنیم ؟ چه مبلغی لازم است بپردازیم ؟ چه تعداد اوراق تهیه کنیم و از کجا ؟

از آنجایی که اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به ارزش اسمی ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال عرضه می گردد لیکن جهت دریافت تسهیلات۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ریالی صرفاً از محل اوراق گواهی حق تقدم می بایست۷۰برگ اوراق خریداری گردد.متقاضیان جهت خرید اوراق مورد نیاز می توانند به شعب بانک در سراسر کشور وکارگزاری های فرابورس مراجعه نمایند.

جهت دریافت تسهیلات نیاز به افتتاح حساب در بانک می باشد؟

الزامی به داشتن حساب نمیباشد.متقاضیان جهت خرید اوراق مورد نیاز می توانند به شعب بانک در سراسر کشور وکارگزاری های فرابورس مراجعه نمایند.

آیا امکان اخذ وام ۳۵ میلیونی و جعاله به طور همزمان و بر روی یک سند امکان پذیر است؟
بله

آیا وام ۳۵میلیون تومانی به مجرد تعلق میگیرد؟ آیا برای خرید ۲واحد یک نفر میتواند ۲وام ۳۵ میلیون تومانی یعنی ۷۰ میلیون تومان دریافت کند؟

درحال حاضراستفاده ازتسهیلات۳۵۰میلیون ریالی از محل اوراق گواهی حق تقدم جهت خرید و یا ساخت یک واحد مسکونی برای تمامی اقشار امکان پذیر می باشد.همچنین در استفاده از تسهیلات ۳۵۰میلیون ریالی اوراق گواهی حق تقدم جهت ساخت وخرید واحد مسکونی محدودیتی وجود ندارد.ترهین پلاک خریداری شده و قراردادهای تنظیمی وضوابط و مقررات بانک در این خصوص وارائه مدارکی مبنی بر توانایی بازپرداخت اقساط شرایط ضمانت تسهیلات می باشد.

امکان دریافت مابه تفاوت تسهیلات برای افرادی که قبلاً از تسهیلات خرید مسکن تا سقف ۲۰۰میلیون ریال استفاده کرده باشند،وجود دارد؟

درصورت تعویض وثیقه (خرید واحد مسکونی جدید)می توانید از ما به التفاوت سقف تسهیلات با مانده بدهی تسهیلات قبلی استفاده نمایید .

سن بنا جهت دریافت وام ۳۵ میلیونی چند سال است ؟

عمر ساختمان مشمول تسهیلات ۳۵۰میلیون ریالی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن حداکثر۲۰سال از تاریخ صدور پروانه ساختمانی می باشد.

اقساط وام جعاله چقدر می باشد ؟

میزان قسط تسهیلات جعاله۱۰۰میلیون ریالی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن برای دوره باز پرداخت۵ساله با نرخ سود۱۵درصد ماهیانه حدود۲۳۷.۹۰۰تومان میباشد.

من یک آپارتمان ۵۰ متری به مبلغ ۵۵ الی ۶۰ میلیون میخواهم بخرم . آیا وام ۳۵میلیونی به آن تعلق میگیرد؟

۸۰درصد قیمت کارشناسی شده توسط بانک جهت خرید واحد مسکونی تکافوی تسهیلات دریافتی را نماید.جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص در ساعات اداری با دایره ارتباط با مشتریان بانک مسکن به شماره۱۸۳۰درتهران ودر شهرستانها۰۲۱۶۱۰۸۸ تماس حاصل نمایید.

با توجه به افزایش سقف ساخت مسکن به۳۵۰میلیون ریال پرداخت دوفقره تسهیلات جهت ساخت یک واحد مسکونی چه می شود؟ آیا پدر و پسر با هم ۷۰۰ میلیون ریال برای ساخت هر واحد می توانند بگیرند؟؟

سقف تسهیلات ساخت یک واحد مسکونی بصورت مشترک(زن وشوهر،پدر وفرزند،مادر وفرزند) از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات۴۰۰میلیون ریال(هرکدام ۲۰۰میلیون ریال) می باشد.

من وام ۱۸ میلیونی گرفتم که حدود ۵ سال از آن میگذرد . می توانم وام را تصفیه کنم واز تسهیلات ۳۵ میلیونی اتفاده کنم برای یه واحد آپارتمان دیگر؟

بهره مندی ازتسهیلات۳۵۰میلیون ریالی از محل اوراق گواهی حق تقدم مشروط به عدم سابقه استفاده از تسهیلات نمی باشد.
جهت خرید واحد مسکونی جدید مشروط به عدم وجود بدهی غیر جاری در چارچوب ضوابط بانک امکان پذیرمیباشد.

من در حال حاضر با سپرده که در بانک داشتم می توانم ۲۰ میلیون وام بگیرم ایا می توانم با این سپرده تا سقف ۳۵ میلیون وام بگیرم یا خیر؟

پرداخت تسهیلات بصورت توام از محل امتیاز حساب صندوق پس انداز مسکن تا سقف ۲۰۰میلیون ریال و ازمحل اوراق گواهی حق تقدم۱۵۰میلیون ریال،مجموعاً تا سقف۳۵۰میلیون ریال امکان پذیر می باشد.

امکان تقسیط تسهلات بیش از۱۲سال برای زوج های جوان وجود دارد؟

در حال حاضرنرخ سود بخش مسکن پایین ترین نرخ سود تسهیلات در شبکه بانکی می باشد وبا توجه به اینکه افزایش مدت بازپرداخت باعث افزایش زیاد سود کل پرداختی متقاضی وکاهش میزان کم اقساط می گردد و همچنین در نظرگرفتن وضعیت منابع و مصارف بانک،افزایش مدت بازپرداخت توجیه پذیر نمی باشد.

من میخواستم از تسهیلات جعاله استفاده کنم.شرایطش چیست؟

سقف تسهیلات جعاله هر واحد مسکونی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن معادل ۱۰۰میلیون ریال می باشد.
نرخ سود تسهیلات جعاله از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در حال حاضر برای قراردادهای با مدت بازپرداخت تا ۲سال،۱۴درصد و برای قراردادهای با مدت بازپرداخت بیشتر از ۲سال،۱۵درصد می باشد.

استفاده از تسهیلات ۳۵۰میلیون ریالی برای شخصی که اقدام به ازدواج مجدد نموده باشد امکان پذیر می باشد؟

پرداخت تسهیلات تا سقف ۵۰۰میلیون ریال جهت خرید واحد مسکونی بصورت مشترک صرفاً یکبار به زوج هایی که برای بار اول ازدواج می نمایند و تاریخ وقوع عقدآنها ۱۷/۱۰/۱۳۹۲ به بعد باشد امکان پذیر است.

افرادی که بخشی از تسهیلات ساخت مسکن را دریافت کرده اند،امکان دریافت این تسهیلات را دارند؟

متقاضیانی که نسبت به اخذ تسهیلات مشارکت مدنی صرفاً از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات بانک مسکن اقدام نموده اند و در حین اجرای پروژه، به دلیل افزایش قیمت مصالح و سایر موارد مورد قبول بانک،تقاضای در یافت متمم تسهیلات مشارکت را داشته باشند می توانند در قالب قرارداد متمم نسبت به اخذ مابه التفاوت تسهیلات مشارکت مدنی تاسقف۳۵۰میلیون ریال جهت هر واحد اقدام نمایند.

آیا برای ساختمان شش واحدی بنام یکنفرمیشود شش فقره وام سیصدوپنجاه میلیون ریالی ازمحل اوراق برای ساخت اخذنمود؟

در استفاده از تسهیلات ۳۵۰میلیون ریالی اوراق گواهی حق تقدم جهت ساخت وخرید واحد مسکونی محدودیتی وجود ندارد.

حداقل سال بازپرداخت وام جعاله چند سال میتواند باشد وحداکثر چند سال؟

نرخ سود تسهیلات جعاله از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در حال حاضر برای قراردادهای با مدت بازپرداخت تا ۲سال،۱۴درصد و برای قراردادهای با مدت بازپرداخت بیشتر از ۲سال،۱۵درصد می باشد.

آیا وام مسکن به ۳ دانگ از ۶دانگ یک واحد آپارتمان نوساز تعلق می گیرد؟

۸۰درصد قیمت کارشناسی شده توسط بانک جهت خرید سه دانگ واحد مسکونی تکافوی تسهیلات دریافتی را نماید.همزمان کل ۶دانگ مورد معامله و در رهن بانک مسکن قرارگیرد.

فرق تسهیلات سپرده با خرید اوراق چیست؟

در تسهیلات با سپرده از محل حساب صندوق پس انداز بانک مسکن پس ازسپرده گذاری با مبلغ۱۰۰میلیون ریال ودوره انتظار یکساله از تسهیلات ۲۰۰میلیون ریالی خرید مسکن بهره مند می گردید در حالیکه در تسهیلات ۳۵۰میلیون ریالی از محل اوراق گواهی حق تقدم با مراجعه به شعب بانک مسکن ویا کارگزاری فرابورس امتیاز تسهیلات را خریداری می نمایید.

چه تعداد برگه اوراق حق تقدم بایستی خریداری شود؟

از آنجائیکه اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به ارزش اسمی ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال عرضه می گردد لیکن جهت دریافت تسهیلات۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ریالی صرفاً از محل اوراق گواهی حق تقدم می بایست۷۰برگ اوراق خریداری گردد.

تاریخ عقد من ۱۳/۱۰/۹۲ است.وام ۵۰ میلیونی به بنده تعلق می گیرد؟

خیر-تسهیلات ۵۰۰میلیون ریالی صرفاً به زوجینی که تاریخ وقوع عقد آنها ۱۷/۱۰/۹۲ به بعد باشد وبصورت مشترک اقدام به خرید واحد مسکونی نمایند،پرداخت میگردد.

آیا امکان افزایش تسهیلات مسکن مهر خودمالکی با اوراق وجوددارد؟

خیر-افزایش سقف تسهیلات صرفاً مربوط به تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن می باشد و پرداخت توام تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم با تسهیلات مهر درحال حاضر امکان پذیر نمی باشد

تکلیف کسانی که در سال جاری ازدواج کرده اندو از هیچ تصحیلاتی استفاده نکرده اند و عقد آنها قبل از ۱۷/۱۰/۱۳۹۲ است چیست؟ به آنها چقدر وام داده میشود؟اصلا وام تعلق میگیرد؟

درحال حاضراستفاده ازتسهیلات۳۵۰میلیون ریالی از محل اوراق گواهی حق تقدم جهت خرید و یا ساخت یک واحد مسکونی برای تمامی اقشار امکان پذیر می باشد.

چه مدارکی برای درخواست تسهیلات مسکن مورد نیاز میباشد؟

١ – اصل و تصویرکارت ملی تسهیلات گیرنده(خریدار) و فروشنده

٢- اصل و تصویر تمامی صفحات شناسنامه تسهیلات گیرنده و فروشنده
٣- درصورت وجود وکالتنامه ، اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی وکیل وکالتنامه وی
٤- مبایعه نامه (قولنامه) مبنی بر قرارداد خرید منزل توسط تسهیلات گیرنده
۵- اصل و تصویر پروانه ساختمان (تخریب و نوسازی)
توضیح : از تاریخ صدور اولین پروانه ساختمان ، نباید بیش از ۲۰ سال سپری شده باشد.
۶- اصل و تصویر آخرین پایانکار معتبر ساختمان
۷- اصل و تصویر تمامی صفحات سند مالکیت
توضیح : در واحدهای نوساز ، در صورت آماده نبودن سند مالکیت ارائه صورتمجلس تفکیکی به همر اه سند مالکیت مادر الزامی است.
۸-رسید مبلغ حق الزحمه علی الحساب کارمزد ارزیابی
۹ - گواهی درآمد متقاضی و یا ضامنین وی
١۰ -کارت پایان خدمت و یا معافیت از خدمت خریدار
۱۱- پرداخت ١٠ هزار ریال برای دریافت تمبر مالیاتی

اینجانب در تاریخ ۲۲ دی ماه امسال در سامانه مسکن مهر ثبت نام نموده ام . آیا وام فوق به مسکن مهر نیز تعلق میگیرد یا خیر؟

خیر-افزایش سقف تسهیلات صرفاً مربوط به تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن می باشد و پرداخت توام تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم با تسهیلات مهر درحال حاضر امکان پذیر نمی باشد

خونه ای که قرار است بخرم ۹۰ میلیون قیمتش است. ۲۰ میلیون هم وام دارد. به این خانه ۳۵ میلیون تعلق می گیرد یا مابه التفاوت تا ۲۰ میلیون؟

پرداخت مابه التفاوت در زمان تعویض وثیقه یا انتقال مانده بدهی،ازمحل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن معادل تفاوت سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (در حال حاضر۳۵۰میلیون ریال)با مانده بدهی تسهیلات پرداختی بدون سود سال های آتی(به غیر از تسهیلات تکلیفی،اقشارخاص و تسهیلات مسکن کارکنان بانک،تسهیلات توام کارمندی)امکان پذیر می باشد.

لطفا بطور خلاصه راهنمایی بفرمایید که برای دریافت وام ۳۵ میلیون تومانی چکار باید کرد؟ مدت انتظار برای دریافت آن چقدر است؟

می بایست به یکی از شعب بانک مسکن ویا کارگزاری های فرابورس مراجعه واوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را خریداری نمایید وسپس به همراه مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده به شعبه بانک مسکن مراجعه نمایید.

آیا برای استفاده از وام ۳۵میلیونی ضامن هم نیاز است؟

ترهین پلاک خریداری شده و قراردادهای تنظیمی وضوابط و مقررات بانک در این خصوص وارائه مدارکی مبنی بر توانایی بازپرداخت اقساط

 
افکار نیوز
 

دیدگاه ها

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.

اطلاعات بیشتر در مورد قالب های ورودی