ورود کاربر

خلاصه آمار سایت

خانه

قانون: جای کفش و جاکفشی در آپارتمان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درآوردن کفش جلوی درب آپارتمان مطابق تبصره ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها ممنوع است، چراکه هم زیبایی و نظم ساختمان را بر هم می زند و هم امکان دارد در مواقعی که کفش ها توسط اشخاصی خارج از ساختمان به سرقت می رود، موجب تنش میان اهالی ساختمان شود. حتی گذاشتن کمد مخصوص کفش هم ممنوع است، مگر اینکه مجمع عمومی تصمیم بگیرد که برای همه واحدها کمد مخصوص کفش تهیه شود. در غیر اینصورت اگر عده ای از واحدها دارای کمد کفش باشند و عده ای دیگر نباشند، برخلاف آیین نامه مربوطه خواهد بود.
 

منبع: همشهری