اتاق مشاوره پزشکی

ورود کاربر

خلاصه آمار سایت

خانه

املاک مدرن شهر

آدرس: 
لنگرود,جاده چمخاله
تلفن: 
01342535274
مدت زمان آگهی منقضی گردیده است
 
اینجانب افتخار دارم با 18 سال تجربه به عنوان کارفرما در شهرستان لنگرود مشغول ساخت وساز بوده ودرطی همین مدت ساختمانهای زیادی را بعنوان پیمانکاری ومشارکت در ساخت به اتمام رسانده ام