ورود کاربر

خلاصه آمار سایت

خانه

آداب آپارتمان نشینی

حکایت های عجیب و غریب و البته تاسف برانگیز آپارتمان نشینی همچنان ادامه دارد. بی خود نیست که هنوز سازندگان سریال های تلویزیونی یا حتی برخی کارگردان ها یکی از موضوعات جذاب و پرمخاطب را پرداختن به مشکلات آپارتمان نشینی می دانند.
درهرحال، از قدیم گفته اند که خانه جایی است که آدم با خیال راحت می تواند پایش را دراز کند و با خانواده گل بگوید و گل بشنود اما مثلا دیروقت از کار برگشته ای و می خواهی کمی استراحت کنی ، آن وقت پسر همسایه بالایی تازه شروع می کند به ورجه ورجه. از پدر و مادر پسر بچه می خواهی که جلوی این کار فرزندشان را بگیرند ، اما همسایه در اعتراض به شکایت ملایم شما در را پشت سرشما محکم می بندد.
یا همسایه ای دیگر پس از پارک ماشینش در پارکینگ با زدن دکمه ریموت و به صدا درآوردن دزدگیر ماشین ، اعلام حضور می کند .
آن دیگری هم فرش و قالی و پتوی خود را در حیاط انداخته و آب را هدر می دهد و اصلا به خودش نمی گوید که دیگران هم مشترک این آب هستند. خلاصه مشخص نیست این قبیل رفتارهای آپارتمان نشینی کی به پایان می رسد؟!
 
نویسنده مقاله:همشهری

فایل متن مقاله