ورود کاربر

خلاصه آمار سایت

خانه

استودیو آپارتمان (بخش دوم)

در صورتی که تجهیزات و محتوبات مورد نیاز استودیو آپارتمان هوشمندانه انتخاب گردد، این نوع از سکونتگاه ها یه صورتی یک انتخاب محبوب در میان سایر گزینه ها می تواند باشد.  در این بین انواع متنوعی از آپارتمان ها وجود دارد و افراد متمایل به سکونت در آنها غالبا دچار اشتباه می شوند. در این بخش تفاوت های استودیو آپارتمان و آپارتمان یک خوابه بیان می شود.
 
 
محبوب ترین انواع آپارتمان، نوع یک خوابه  و آپارتمان استودیو می باشد.  با این حال، اختلاف اساسی مابین این دو نوع وجود دارد.  بنابراین آشنایی با انواع آنها در انتخاب گزینه صحیح موضوعی کلیدی می باشد.
آپارتمان یک خوابه معمولا یک آپارتمان نامیده می شود. در اساس یک آپارتمان یک خوابه، دارای یک اتاق خواب، آشپزخانه، اتاق نشیمن و حمام می باشد.  در برخی از آنها نیز تجهیزات اضافه ای همچون شومینه، بالکن، حیاط و دو نوع کمد و غیره وجود دارد . با این حال، این ویژگی ها از آپارتمانی به آپارتمان دیگر متفاوت است و ویژگی های اضافی می باشند.
از سویی دیگر، یک آپارتمان استودیو در واقع اتاقی بزرگ است که دارای بخش هایی همچون آشپزخانه و حمام است. یک استودیو آپارتمان اساسا خود شامل واحد و سایر اجزای یک خانه  به جز حمام می باشد.  این نوع آپارتمان  معمولا دارای یک اتاق بزرگ، با مناطق مختلف برای استفاده های متنوع می باشد.  برای مثال، یک گوشه از اتاق می تواند به عنوان بخش استراحت  طراحی شده باشد، گوشه ای ممکن است به عنوان یک آشپزخانه در نظر گرفته شده باشد، و فضا میانی ممکن است به عنوان اتاق نشیمن طراحی شده باشد. علاوه بر این، ممکن است این مناطق به طور کلی با استفاده از دیواره های جزئی و یا تقسیم شده باشند.
 
.

تفاوت بین یک آپارتمان یک خوابه و یک آپارتمان استودیو این است که یک آپارتمان یک خوابه ویژگی های فضاهای جداگانه برای اتاق خواب، زندگی در منطقه اتاق و آشپزخانه. با این حال، یک آپارتمان استودیو یک اتاق بزرگ چند منظوره است که به عنوان اتاق خواب، آشپزخانه و همچنین اتاق نشیمن استفاده می شود. تنها شباهت بین هر دو آنها این است که آنها دارای یک فضای جداگانه به منظور حمام هستند. علاوه بر این، یک آپارتمان یک خوابه از آپارتمان استودیو در هر جنبه ای متفاوت است.

یک آپارتمان تک اتاق دارای اندازه ای بزرگ تر نسبت به یک آپارتمان استودیو است و این مساله دلیل گران تر بودن آن نسبت به استودیو آپارتمان می باشد که البته به این موضوع باید بالاتر بودن هزینه های جاری آپارتمان تک اتاق را افزود.

 
 
نویسنده مقاله:دبیر سایت

فایل متن مقاله