ورود کاربر

خلاصه آمار سایت

خانه

درباره ما

مقوله  آپارتمان و آپارتمان نشینی که به بخش جدا نشدنی از زندگی شهرنشینان مبدل گردیده است از یکسو  و نیازها و خواسته های  آپارتمان نشینان از سویی دیگر ما را برآن داشت تا با ایجاد سایت "آپارتمان من" محیطی را ایجاد نمائیم تا در آن بتوانیم بخشی از  دغدغه های  همشهریان و هموطنان شهر نشین عزیزمان را در خصوص مشکلات آنها کم نماییم و برای معضلات و ابهاماتی که در ارتباط با زندگی در آپارتمان پیش می آید راهگشا باشیم. این وب سایت، یک وب سایت ثبت آگهی های تجاری از انواعی که به وفور یافت میشوند نیست، همچنین وب سایتی علمی یا خبری برای درج اخبار رنگارنگ و گوناگون و یا مقالات تحقیقاتی متنوع نیست، وب سایتی برای پرکردن اوغات فراغت و تفنن نیز نیست، بلکه وب سایتی است که هدف آن کمک به  ایجاد محیطی دلنشین در زندگی آپارتمان نشین ها می باشد و مجموعه ای است از هر آنچه برای زندگی بهتر در آپارتمان ها نیاز است و به این ترتیب هر اپارتمان نشینی می تواند مالک بخشی از محتوای آن باشد، به عبارتی هر آپارتمان نشینی می تواند بیان نماید که :
این وب سایت "آپارتمان من" است.

 
وب سایت "آپارتمان من" محدود به سرویس های جاری نمی باشد و سرویس های متنوعی به آن افزوده خواهد شد، پس منتظر باشید همانگونه که ما منتظر نقطه نظرات شما همشهریان و هموطنان آپارتمان نشین گرامی خواهیم بود....